7.9.2017

Kolik to stojí

Registrační poplatek

Každoročně vybíráme členské příspěvky, které zajišťují chod našeho přístavu a jeho oddílů. Díky nim můžeme financovat běžnou činnost, pořizovat nové vodácké vybavení, materiál do kluboven i na tábory, nakupovat běžné kancelářské a výtvarné potřeby nebo odměny pro děti. Členské příspěvky se platí vždy na kalendářní rok (vybírají se v prosinci a v lednu), přičemž část odvádíme Junáku – naší skautské organizaci.

Registrační poplatek obsahuje:

 • nákup materiálu a vybavení pro skautskou činnost (lodě, pádla, vesty, opravy, nářadí, táborové vybavení, kancelářské potřeby, skautské materiály atd.)
 • úrazové pojištění Junáka na všech skautských akcích
 • pojištění odpovědnosti pro vedoucí a pracovníky s dětmi a možnost pojištění majetku organizační jednotky
 • odvody Junáku na rozvoj organizace a vývoj prostředků na podporu činnosti
 • možnost účastnit se všech celostátních i mezinárodních akcí jako jsou skautská jamboree apod.
 • možnost zapojit se do Skautské telefonní sítě a získat výhodné tarify až pro 5 členů rodiny (např. členové STS si mezi sebou mohou volat zdarma)
 • Skautský časopis – je členům oddílů zasílán automaticky, vychází 5x ročně. Pokud časopis nechcete odebírat, oznamte to vedení oddílu při placení registrace.

Výše členských příspěvků je rozdělena do 3 registračních balíčků:

 • Kormidelník
  • členský příspěvek 750 Kč
  • základní balíček pro všechny členy oddílů
  • tento balíček umožňuje postupný rozvoj přístavu, obnovu vybavení a investice do oprav
 • Plavčík
  • členský příspěvek 500 Kč
  • snížený příspěvek, minimum, při kterém je možné zajistit chod oddílů
  • pro rodiče, které mají v oddílech více dětí nebo je pro ně obtížné finančně utáhnout zájmové aktivity dítěte
 • Mořský vlk
  • členský příspěvek 1000 Kč
  • sponzorský balíček
  • vhodný pro všechny, kteří chtějí přístavu přispět více a ulehčit tak proces nutných oprav a obnovy vybavení
  • benefit: tričko s logem přístavu, děkovný list