7.9.2017

Kolik to stojí

Registrační poplatek

Každoročně vybíráme členské příspěvky, které zajišťují chod našeho přístavu a jeho oddílů. Díky nim můžeme financovat běžnou činnost, pořizovat nové vodácké vybavení, materiál do kluboven i na tábory, nakupovat běžné kancelářské a výtvarné potřeby nebo odměny pro děti. Členské příspěvky se platí vždy na kalendářní rok (vybírají se v prosinci a v lednu), přičemž část odvádíme Junáku – naší skautské organizaci.

Registrační poplatek obsahuje:

 • nákup materiálu a vybavení pro skautskou činnost (lodě, pádla, vesty, opravy, nářadí, táborové vybavení, kancelářské potřeby, skautské materiály atd.)
 • úrazové pojištění Junáka na všech skautských akcích
 • pojištění odpovědnosti pro vedoucí a pracovníky s dětmi a možnost pojištění majetku organizační jednotky
 • odvody Junáku na rozvoj organizace a vývoj prostředků na podporu činnosti
 • možnost účastnit se všech celostátních i mezinárodních akcí jako jsou skautská jamboree apod.
 • možnost zapojit se do Skautské telefonní sítě a získat výhodné tarify až pro 5 členů rodiny (např. členové STS si mezi sebou mohou volat zdarma)
 • Skautský časopis – je členům oddílů zasílán automaticky, vychází 5x ročně. Pokud časopis nechcete odebírat, oznamte to vedení oddílu při placení registrace.

Členské příspěvky jsou vybírány formou volitelných balíčků:

Balíček Kormidelník

 • členský příspěvek 750 Kč + zdarma skautský časopis
 • standardní balíček pro všechny členy oddílů
 • tento balíček umožňuje běžný chod přístavu, jeho základní opravy a postupný rozvoj

———————————————————————————————————

Balíček Plavčík

 • členský příspěvek 500 Kč + zdarma skautský časopis
 • snížený příspěvek pro rodiče, kteří mají v oddílech více dětí nebo je pro ně obtížné finančně zajistit zájmové aktivity dítěte
 • tento balíček umožní běžný chod přístavu a jeho základní fungování

———————————————————————————————————

Mořský vlk

  • členský příspěvek 1 500 Kč + zdarma skautský časopis
  • sponzorský balíček pro rodiče, kteří chtějí podpořit přístav více
  • tento balíček zajistí nejen běžný chod přístavu, ale umožní také realizaci finančně náročnějších oprav a výrazně podpoří pořádání přístavních akcí